Novinky z legislativy

2.1.2012

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE v r. 2012Práce na dohodu o provedení práce je z důvodu nižšího zdanění výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Od tohoto roku dochází k několika změnám, některé jsou pozitivní jiné nikoliv. Jak se mění legislativní úprava dohod o provedení práce? Dohoda o provedení práce přináší výhodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Hlavní předností je, že dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z odměny z dohody o provedení práce se tak neodvádí sociální a zdravotní pojištění a výše odměny není rozhodující. Toto ustanovení platilo v loňském roce.

Smějeme se

Manželka vězně se při první návštěvě ve věznici vyptává: "Jak se cítíš? Zvykneš si tady?"
"Neměj strach. Je to tady jako doma. Nikam nesmím a jídlo taky za moc nestojí!" uklidňuje ji vězeň.

tel./fax: 558 621 981, 558 621 985 mobilní tel: 739201559 e-mail: posta(at)advokati-cz.com

Advokáti a zaměstnanci Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

Advokátní kancelář tvoří tým 4 advokátů, dvou advokátních koncipientů, spolupracujícího advokáta a administrativních zaměstnanců.

Sekretariát a asistenční služby kanceláře zajišťují paní Eva Balcarová a paní Ilona Boušková

558 621 981, 558 621 985

posta(at)advokati-cz.com

JUDr. Lubomír Polách - advokát

JUDr. Lubomír Polách - advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 1987 promoval. Po absolvování studia pracoval na tehdejší prokuratuře, následně v hospodářsko-právní sféře jako podnikový právník. Advokátem je od roku 1993 a současně je zakládajícím členem této advokátní kanceláře.

Specializace: obchodní právo, občanské právo, bytové právo, konkursní a insolvenční právo, správní právo, pracovní právo, právo územních samosprávných celků.

IČO: 66217326, č.osv. ČAK 3239, e-mail: polach(at)advokati-cz.com
ID datové schránky: pe3gkgs

JUDr. Milan Pavelec - advokát

JUDr. Milan Pavelec - advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 1988 promoval. Po studiích nastoupil na právní oddělení společnosti Vítkovice, a.s. a následně v roce 1991 na Krajský soud v Ostravě. Advokátem je od roku 1993 a současně je zakládajícím členem této advokátní kanceláře.

Specializace: obchodní a firemní právo, finanční právo, právo směnečné a šekové, konkursní a insolvenční právo, právo likvidátorů společností, závazkové právo, právo územních samosprávných celků, zadávání veřejných zakázek.

IČO: 13647377, č.osv. ČAK 9546, e-mail: pavelec(at)advokati-cz.com
ID datové schránky: kw6gpby

Mgr. Markéta Rájecká - advokátka

Mgr. Markéta Rájecká - advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 1994 promovala. Během studia absolvovala několik praxí v komerčně-právní kanceláři, u Okresního soudu v Ostravě a v hospodářsko-právní sféře. Od roku 1994 je členem této advokátní kanceláře, advokátkou pak od roku 1997.

Specializace: obchodní a firemní právo, zejména právo obchodních společností, občanské právo, právo směnečné a šekové, závazkové právo, trestní právo, vymáhání pohledávek.

IČO: 66240891, č.osv. ČAK 4520, e-mail: rajecka(at)advokati-cz.com
ID datové schránky: a4sghz3

Mgr. Simona Čermáková - advokátka

Mgr. Simona Čermáková - advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 1996 promovala. V průběhu studia opakovaně absolvovala praxi u Okresního soudu v Ostravě a v komerčně-právní kanceláři. Od roku 1996 je členem této advokátní kanceláře, advokátkou pak od roku 1999.

Specializace: obchodní právo, občanské právo, bytové právo, pracovní právo, závazkové právo, konkursní a insolvenční právo, rodinné právo

IČO: 66245249, č.osv. ČAK 2661, e-mail: cermakova(at)advokati-cz.com<
ID datové schránky: krqhups

Mgr. Petra Sližová - advokátní koncipientka

Mgr. Petra Sližová - advokátní koncipientka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2010 promovala. Od roku 2010 je členem této advokátní kanceláře.

Specializace: generální praxe

č. osv. ČAK 36281, e-mail: slizova(at)advoklati-cz.com

Advokáti a zaměstnanci - Advokátní kancelář Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková