Novinky z legislativy

2.1.2012

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE v r. 2012Práce na dohodu o provedení práce je z důvodu nižšího zdanění výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Od tohoto roku dochází k několika změnám, některé jsou pozitivní jiné nikoliv. Jak se mění legislativní úprava dohod o provedení práce? Dohoda o provedení práce přináší výhodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Hlavní předností je, že dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z odměny z dohody o provedení práce se tak neodvádí sociální a zdravotní pojištění a výše odměny není rozhodující. Toto ustanovení platilo v loňském roce.

Smějeme se

Sedí dva vězni naproti sobě a jeden z nich má lepru.
Tomu, který má lepru upadne ruka, podívá se na ni, veme ji a vyhodí z okna.
Druhý nic neříká.
Po chvíli mu upadne noha, veme ji a zase vyhodí z okna.
Druhý se na něj podívá a ptá se: "Zdrháš?"

tel./fax: 558 621 981, 558 621 985 mobilní tel: 739201559 e-mail: posta(at)advokati-cz.com

Ceny právních služeb - Advokátní kancelář Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

Ceny právních služeb Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

Výše odměny za námi poskytované služby se vždy odvíjí od dohody s konkrétním klientem a v závislosti na druhu poskytovaných právních služeb.

Mimosmluvní odměna

Poskytnuté právní služby lze účtovat dle advokátního tarifu, který je stanoven dvěma vyhláškami Ministerstva spravedlnosti
(vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif., vyhl. č. 484/2000 Sb., paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem v soudním řízení).
Obecně lze říct, že v takovém případě se výše odměny odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy apod..

Hodinová sazba

Základním typem smluvní odměny je s klientem dohodnutá hodinová sazba. V takovém případě je klientovi účtován, dle této domluvené sazby, reálný čas, který byl věnován jeho případu. Tento způsob účtování je ideální pro případy, kdy ani klient ani jeho advokát neznají pravděpodobný rozsah práce.

Úkolová odměna

S klientem lze předem sjednat konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb. Tento způsob účtování je vhodný v případech, kdy klient požaduje sepsat konkrétní smlouvu či potřebuje zařídit jinou již dopředu známou záležitost.

Paušální odměna

V případě, že klient bude potřebovat naše právní služby pravidelně (např. po dobu několika měsíců či let), lze s klientem dohodnout pevnou měsíční částku, která mu bude účtována. V takovém případě nabízíme klientovi v rámci tohoto měsíčního paušálu zvýhodněnou hodinovou sazbu s tím, že pokud vyčerpá smluvený počet hodin, bude mu dále účtováno taktéž za zvýhodněnou sazbu. Konkrétní částky samozřejmě závisí na dohodě s klientem. Tento způsob účtování je ideální pro obchodní společnosti a obce či Města. V případě sjednání paušální odměny jsme připraveni být klientovi k dispozici prakticky kdykoliv. U větších společností je možné domluvit se i na pravidelných návštěvách zástupce naší kanceláře v sídle klienta (např. při poradách).

Odměna při vymáhání pohledávek

Naše kancelář pro celou řadu klientů spravuje agendu vymáhání jejich pohledávek. I v tomto případě je způsobů účtování celá řada, účtovat je možné standardní hodinovou sazbou nebo nižší hodinovou sazbu s tím, že případné přisouzené náklady řízení od protistrany náleží naší kanceláři.


Pro naše klienty se snažíme nalézt vždy vhodný způsob účtování za námi vykonané právní služby.